......روز اول قلم را در مرکب فرو بردم و بر کاغذ آوردم . از آن پوست کاغذ شکافت . خون
      بر صفحه جاری شد . خون هزار کَس در هر سطر می جوشید.....

 

                                                                                                                         طومار شیخ شرزین
                                                                                                                                بهرام بیضایی

 


نویسنده : آذرکمان ساعت ٧:۳٤ ‎ب.ظ تاریخ ۱۳۸۸/٦/٦