چاهار

 

......مثل دو تا خط . دو خط موازی
      من رو هم چو نقطه گرفتی به بازی
      من از گریه سنگین . تو از خنده لب‌ریز
      تو باید من رو مثل حرفات بسازی
      حکایت چه گویم . شکایت ندارم
      نه از تو من از خود رضایت ندارم
      من از خود شکستم به تسکین رسیدم
      من از استغاثه به نفرین رسیدم......

 

 

/ 1 نظر / 11 بازدید
آزاده آنلاین

گر آدمي خود را چنان ببيند كه خدا او را مي بيند ، وجودي مي شود تابناك و بي زمان و بي تولد و مرگ ، زيرا خدا انسان را با سيماي خود و شبيه خود آفريده . من آپم خوشحال ميشم به منم سري بزني و نظر بدي ممنون