هشت

چراغت -توی مسنجر- روشنه .

می‌دونم داری چت می‌کنی .

می‌‌دونم که می‌دونی که من چراغ روشنت رو می‌بینم .

می‌دونی که می‌دونم داری چت می‌کنی .

می‌دونی که به طرز وحشت‌ناکی دلم می‌خواد بدونم با کی چت می‌کنی .

می‌دونم که ته دلت منتظری من بهت یه پیام بدم و تو ایگنورش کنی .

ولی .

این‌بار دیگه خبری نیست .

دیگه مُرد اونی که همیشه خودش پیش قدم می‌شد برای ایجاد و برقراری و نگه‌داری رابطه .

دیگه وجود نداره . دیگه نیست . تموم شد . برای همیشه . این‌بار . هر چند تو باعث و بانیش بودی . ولی من خودم کُشتمش........

 

 

 

/ 0 نظر / 16 بازدید