سیزده

 

بعد من الان دارند در دلم رخت می‌شورند انگاری . ذوق این‌که زنگ بزنم و تو گوشی را برداری و من بچه بشوم و خودم را برایت لوس کنم هی . مزه می‌دهد یعنی‌ .

 

 

 

/ 0 نظر / 15 بازدید